Zorgbelang Overijssel

Zorgbelang Overijssel heeft m.i.v. 26 juni 2017 een nieuwe website met aanbod van diensten voor:

Burgers en Belangenbehartigers
Advies-, participatie,- Wmo-raden en cliëntenraden
Gemeenten
Zorgaanbieders en Zorgverzekeraars