Zorgbelang Overijssel

Zorgbelang behartigt de belangen van de zorgvragers in de Overijssel.
Ons doel is invloed uitoefenen op de kwaliteit van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

Onze inzet is dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.
Ons specialisme is het uitvoeren van verschillende methoden van raadplegen en organiseren van cliënten(participatie.

Wij treden op als woordvoerder en gaan namens zorgvragers in gesprek met overheden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars over zorg op maat.