Wonen

Wonen

Het thema wonen is relevant voor iedere inwoner van Nederland. Vanuit onze belangenbehartiging is onze aandacht voornamelijk gericht op de belangen van onze achterban inzake het wonen. 

Het is belangrijk dat als ouderen langer thuis blijven wonen, hiervoor de benodigde zorgondersteuning beshikbaar is.

Met het kennisdossier Wonen willen we de komende 60-plussers en ouder helpen zich te oriënteren op het 'Zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen'. Dit kennisdossier kent vier onderdelen:

  1. De eigen woning
  2. De woonomgeving
  3. De eigen verantwoordelijkheid
  4. Woonvormen

Er is een start gemaakt met onderdeel 1. De eigen woning.
De overige drie onderdelen zijn in ontwikkeling en naar verwachting eind 2014 online via deze website.

Het thema 'Wonen" maakt onderdeel uit van de actie-agenda van de Participatieraad Ouderen Overijssel

 

Publicaties