Wmo

Transitie

In de komende jaren wil het kabinet de bekostiging van dagbesteding, begeleiding en jeugdzorg overhevelen van de AWBZ naar de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

Dit overhevelen wordt ook wel transitie genoemd. Om lokale belangenbehartigers te ondersteunen is er het landelijk programma "Aandacht voor iederen" ontwikkeld.

Om gemeenten te ondersteunen heeft Zorgbelang Overijssel een aantal diensten ontwikkeld, zowel voor gemeenten als Wmo-raden.

Aandacht voor Iedereen (AVI)

Wilt u advies of ondersteuning? Of wilt u meer weten over de mogelijkheden van de Adviseurs Versterking Wmo?

Om in contact te komen met de AVI adviseurs in Overijssel belt u 074 2500 155 van Zorgbelang Overijssel. 
Landelijk AVI Programmasecretariaat: secretariaattransitie1@cg-raad.nl,
T 030 291 66 22 of met één van de adviseurs in uw provincie.
Klik hier voor een overzicht van adviseurs 

Publicaties

  • Zorg naar gemeenten

    Deze raadpleging richt zich op mensen met een beperking en hun mantelzorgers die te maken kunnen krijgen met de decentralisatie van extramurale AWBZ-zorg. Het gaat hierbij zowel om mensen met een indicatie voor AWBZ zorg als mensen zonder AWBZ indicatie.