Vacatures

Informatie over vacatures

Beschikt u over de gevraagde kennis en ervaring, aarzel niet en neem contact op met een van de leden van het voorlopige bestuur of de directeur van de Belangenorganisaties Overijssel. Zij kunnen u dan meer informatie verstrekken.

Wil Jaegers,  0523-683328 / 0653 418448, w.jaegers@wxs.nl
Secil Arda, 053-4333126 / 06-51589886, s.arda@kpnplanet.nl
Theo Heesen, 0547- 263377 / 06-27526992 , theesen@hotmail.com
Johan Feenstra, dir. BOO, 074-2500155, j.feenstra@belangenorganisatiesoverijssel.nl

 

Bent u het nieuwe bestuurslid of werkgroeplid van PROO?

Participatieraad Ouderen Overijssel, voortgekomen uit de samenwerking van alle Overijsselse ouderenorganisaties, heeft als doel om de positie van ouderen in de samenleving te versterken. Door dwarsverbanden te leggen met organisaties die werkzaam zijn op het gebied van ouderen en beïnvloeding van overheidsbeleid wordt aan dit doel intensief gewerkt.

Het bestuur van de Stichting PROO bestaat uit senioren die hun kennis en ervaring willen inzetten voor de belangen van de steeds groter wordende groep van ouderen in de samenleving. PROO wordt ondersteund door BOO, de Belangenorganisaties Overijssel.

Binnen PROO bestaan een aantal werkgroepen zoals gezondheidszorg, wonen, arbeidsparticipatie, mobiliteit en vervoer, het Nationaal Programma Ouderenzorg, het verbinden van generaties, de coördinatie van projecten, public relations, e.d. Voor elke werkgroep is, of wordt, een “trekker” aangewezen die zorgt voor de continuïteit en de coördinatie met de andere werkgroepen en het bestuur.

Een aantal enthousiaste mensen heeft zich inmiddels gemeld bij het voorlopige bestuur, maar er is grote behoefte aan vrijwilligers met energie en enthousiasme die hun kennis en ervaring enige tijd willen inzetten om mee te denken over de positie van de ouder wordende burgers om zodoende de belangen van ouderen te behartigen.

Bent u een enthousiaste, energieke senior (55+) die mee wil doen, hetzij als bestuurslid, hetzij in een van de werkgroepen, meldt u dan aan. Voor de functie van bestuurslid zoeken wij mensen met bestuurlijke kennis en ervaring en die beschikken over relevant netwerk. Voor de werkgroepen zoeken we betrokken senioren met kennis van en affiniteit met het thema van de betrokken werkgroep.