Thema's

Wonen

Veranderende woonbehoefte ouderen
Uit onderzoek van ouderenorganisatie ANBO blijkt dat bijna 75% van de ouderen wel wil verhuizen als de levensfase daartoe aanleiding geeft en zij meer zorg nodig hebben. Op dit moment zijn daar echter nog onvoldoende geschikte woningen voor.

Wonen is bij uitstek een zaak van persoonlijke voorkeur. Het gaat immers om de plek waar u zich thuis voelt en waar u zichzelf kunt zijn. Bij het ouder worden kan het zijn, dat u geestelijke of lichamelijke beperkingen krijgt denk aan slechtziendheid, slechthorendheid, mobiliteit, vergeetachtigheid, depressiviteit en eenzaamheid. Daardoor kan het wonen in uw huidige woning problemen gaan opleveren. Het is van belang dat u tijdig gaat onderzoeken wat u wilt gaan doen om problemen te voorkomen. Wilt u zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen met de nodige voorzieningen? Wilt u verhuizen naar bijvoorbeeld een seniorenwoning? Of wilt u aanpassingen aanbrengen in uw huidige woning?

Dus voorbereid zijn als u voor de keuze komt te staan. Raadpleeg daarom het kennisdossier 'Zolang mogelijk' waarin u aan de hand van vragen en informatie u zich kunt oriënteren op uw toekomstige wonen.

Wmo

Gemeenten krijgen in 2015 taken erbij. De Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) wordt dan uitgebereid met onderdelen uit de AWBZ die voorheen door het zorgkantoor werden uitgevoerd. 

Onderdelen die gemeenten als kerntaak erbij krijgen zijn dagbesteding, begeleiding en jeugdzorg 

Dit overhevelen wordt ook wel transitie genoemd. Om lokale belangenbehartigers zoals Wmo-raden te ondersteunen is er het landelijk programma "Aandacht voor iederen" ontwikkeld. Zorgbelang Overijssel heeft medewerkers in dienst die als AVI adviseur werken.

Zorg

Zorg voor iedereen: jong en oud, met of zonder chronische, verstandelijke,  geestelijke, of zintuiglijke beperking.

Wij zijn er voor iedereen die af en toe, of structureel zorg nodig heeft.