Belangenorganisaties Overijssel

Sociale gevolgen van ziekte en handicap onderbelicht

De zorg en ondersteuning richt zich te weinig op sociale gevolgen van ziekte en beperking. Vooral mensen jonger dan 65 jaar ervaren veel negatieve gevolgen door hun ziekte of handicap. Meer dan de helft (58%) van hen geeft hun kwaliteit van leven een 6 of lager. Dit blijkt uit landelijk onderzoek. Mijnkwaliteitvanleven.nl presenteerde afgelopen donderdag haar vierde rapport, met uitkomsten van ruim 27.000 deelnemers.

Meer aandacht voor mensen met aandoening of beperking

Het samenwerkingsverband van Mijnkwaliteitvanleven.nl, waarvan Patiëntenfederatie Nederland initiatiefnemer is en Zorgbelang Overijssel een van de samenwerkingspartners, roept gemeenten en zorgaanbieders op om meer aandacht te hebben voor het welzijn van mensen met een aandoening of beperking. Ruim de helft (56%) van mensen jonger dan 65 jaar ontbreekt het aan energie om te doen wat zij willen. Een aanzienlijk deel voelt zich weinig nuttig (30%) en heeft het gevoel weinig tot niets voor anderen te kunnen betekenen (23%). Daarbij overheerst voor 1 van de 3 mensen met een ziekte of handicap het gevoel van zorg en onzekerheid over de nabije toekomst. De uitkomsten laten zien dat er veel winst te behalen valt in de zorgsector en het sociale domein.

Gevolgen ziekte en handicap

De gevolgen van ziekte en handicap hangen vaak nauw met elkaar samen. Juist de sociale gevolgen bepalen de kwaliteit van leven. Bij het vaststellen van de zorgvraag wordt te vaak maar naar een deel van de situatie gekeken. Zorg en ondersteuning dragen hierdoor onvoldoende bij aan kwaliteit van leven van mensen. Het is belangrijk dat mensen de kans krijgen hun hele verhaal te doen.

Zorgbelang denkt met u mee

De samenwerkende organisaties binnen 'Mijn kwaliteit van leven' roepen zorgloketten en zorgaanbieders op om te investeren in het contact met mensen die een zorgvraag hebben zodat mensen op ondersteuning kunnen rekenen, ook bij sociale gevolgen van ziekte en beperking. Zorgbelang Overijssel gaat graag in gesprek met gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren over de mogelijkheden die hiervoor zijn. Wij zien in de praktijk dat het gebruiken van de gesprekshulp van Mijnkwaliteitvanleven.nl leidt tot goede gesprekken. Dat is in elk geval een mogelijkheid.

Zelfde effecten bij deel van mantelzorgers

Dezelfde uitkomsten gelden ook voor een deel van de mantelzorgers. Zodra mantelzorgers vastlopen in de eigen situatie, komen zij vaak in een vergelijkbare vicieuze cirkel. Ze raken ernstig vermoeid en worden afhankelijk van anderen om de zorgtaak te delen, waardoor mogelijkheden voor ontspanning en een sociaal leven onder druk komen te staan. Zo verwoordt een deelnemer van Mijnkwaliteitvanleven.nl die zorgt voor haar partner met vergevorderde Alzheimer: “Mijn sociale wereld is klein. Er is veel onbegrip. Soms wil ik ertegen vechten, maar ik kan mijn energie wel anders gebruiken.”

Goed voorbereid in gesprek

Deelnemers aan Mijnkwaliteitvanleven.nl doen niet alleen mee vanwege het landelijk onderzoek om de zorg te verbeteren. Mensen met een aandoening of beperking, ouderen en mantelzorgers gebruiken de vragenlijst om hun eigen situatie in beeld te krijgen. Zelfstandig of met hulp van iemand uit de omgeving. Na afloop ontvangen zij een persoonlijk overzicht met hun uitkomsten. Daarmee kunnen zij goed voorbereid in gesprek over passende hulp en ondersteuning. Dagelijks groeit het aantal deelnemers. Op dit moment gebruiken ruim 38.000 mensen de vragenlijst.

Ik werk bij een zorgaanbieder wat kan ik met Mijn kwaliteit van leven?

Ook zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de vragenlijst als gesprekshulp om cliënten en hun familie uit te nodigen zich goed voor te bereiden op een gesprek over passende zorgafspraken.

Daarnaast kunnen uitkomsten gebundeld in een rapportage door organisaties ontvangen worden en benut worden voor verbetering van de zorg. Daarbij kan een minimum aantal deelnemers gelden om de anonimiteit van de individuele uitkomsten te bewaken. Hiervoor moet wel een  specifieke aanmeldlink aangemaakt worden (op te vragen via redactie@mijnkwaliteitvanleven.nl).

Resultaten vierde beleidsrapportage

De resultaten van het onderzoek tot en met juli 2017 zijn te lezen in de vierde beleidsrapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl: www.mijnkwaliteitvanleven.nl/beleidsrapportage-juli-2017

Ook meedoen?

Wilt u net als ruim 38.000 anderen ook meedoen aan 'Mijn kwaliteit van leven'? Klik hier om direct mee te doen! Hiermee brengt u niet alleen uw eigen situatie in kaart maar draagt u ook bij aan landelijk onderzoek om de kwaliteit van leven in Nederland te verbeteren!

www.zorgbelang-overijssel.nl Volg BelangenOrganisatiesOverijssel op Twitter Like BelangenOrganisatiesOverijssel op Facebook Volg Zorgbelang Brabant op LinkedIn