Belangenorganisaties Overijssel

Resultaten Monitor Sociaal Domein Overijssel

Tot en met 30 juni 2017 stelde Zorgbelang Overijssel de Monitor sociaal domein Overijssel gratis ter beschikking aan alle Overijsselse gemeenten en haar inwoners. Diverse gemeenten, adviesraden, media en anderen hebben contact gezocht met Zorgbelang Overijssel om te spreken over deze monitor. Zorgbelang Overijssel is blij dat diverse partijen geïnteresseerd zijn in de onderwerpen en uitkomsten en zet in deze nieuwsbrief alvast een aantal opvallende resultaten voor u op een rij.

Informatie

Op de vraag of de gemeente meerdere manieren gebruikt om burgers te informeren antwoordt 52% bevestigend. De gemeente Deventer springt er rondom dit onderwerp uit. Alle respondenten uit Deventer geven aan dat de gemeente verschillende manieren gebruikt om burgers te informeren.

Op de vraag of de Overijsselse gemeenten haar inwoners en ervaringsdeskundigen raadplegen over de beste manier van informeren antwoordt slechts 19% bevestigend. Hardenberg geeft hierin het goede voorbeeld. Ruim de helft van de Hardenbergse respondenten geeft aan dat de gemeente Hardenberg inwoners en ervaringsdeskundigen raadpleegt over de beste manier van informeren.

Onafhankelijke cliƫntondersteuning in de zorg en het Sociaal Domein

20% van de respondenten geeft aan dat inwoners gewezen worden op de beschikbaarheid van deskundige en onafhankelijke cliëntondersteuning. 25% geeft aan dat de cliëntondersteuning werkelijk onafhankelijk is van de gemeente en 13% geeft aan dat cliëntondersteuning (zorg, Wmo, jeugd en langdurige zorg) integraal georganiseerd is, zodat cliënten met maar één cliëntondersteuner te maken krijgen.

Burgerraadpleging en kwaliteitstoetsing vanuit het cliƫntenperspectief

In een samenleving waar de burger centraal staat is het belangrijk om te weten wat zij ervaren of verwachten. Op de vraag of inwoners actief meedenken over het inkoopbeleid antwoord 6% van de deelnemers ja. Zorgbelang Overijssel is van mening dat dit erg weinig is.

Alle gemeenten moeten verplicht cliëntervaringsonderzoek afnemen. Op de vraag of gemeenten de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek meenemen in het inkoopbeleid antwoord eveneens 6% met ja.

Volgens 8% van de deelnemers worden jongeren op een aansprekende manier naar hun ervaringen gevraagd en 24% van de deelnemers geeft aan dat het mantelzorgbeleid samen met mantelzorgers is opgesteld.

Onafhankelijke klachtenopvang en ombudsfunctie

Als mensen vastlopen in zorg en maatschappelijke ondersteuning, dan dient de gemeente zorg te dragen voor een goede klachtenopvang en klachtenafhandeling. 25% van de deelnemers geeft aan dat de gemeente een onafhankelijke en laagdrempelige ombudsfunctie voor het sociaal domein heeft georganiseerd en 20% geeft aan dat de klachtenopvang via een onafhankelijke organisatie wordt georganiseerd.  

10 Aanbevelingen voor gemeenten

  1. Raadpleeg inwoners en ervaringsdeskundigen over de beste manier van informeren.
  2. Wijs inwoners op de beschikbaarheid van deskundige en onafhankelijke cliëntondersteuning.
  3. Regel dat de cliëntondersteuning werkelijk onafhankelijk is van de gemeente.
  4. Organiseer cliëntondersteuning integraal (zorg, Wmo, jeugd en langdurige zorg) zodat cliënten met maar één cliëntondersteuner te maken krijgen.
  5. Laat inwoners actief meedenken over het inkoopbeleid.
  6. Geef aan wat u als gemeente doet met de resultaten uit het cliëntervaringsonderzoek.
  7. Vraag jongeren op een aansprekende manier naar hun ervaringen.
  8. Stel het mantelzorgbeleid samen met mantelzorgers op.
  9. Organiseer een onafhankelijke en laagdrempelige ombudsfunctie voor het sociaal domein.
  10. Regel de klachtenopvang via een onafhankelijke organisatie.

Ondersteuning van Zorgbelang Overijssel

Zorgbelang Overijssel heeft veel ervaring als het gaat om raadplegen van burgers. Daarnaast voeren wij voor diverse gemeenten de (integrale) cliëntondersteuning uit. Ook kunnen wij een laagdrempelige ombudsfunctie of klachtenopvang voor uw gemeente organiseren. Wij denken graag met u mee. Wilt u vrijblijvend informatie? Stuur een e-mail naar info@zorgbelang-overijssel.nl of bel 074 250 0155.

www.zorgbelang-overijssel.nl Volg BelangenOrganisatiesOverijssel op Twitter Like BelangenOrganisatiesOverijssel op Facebook Volg Zorgbelang Brabant op LinkedIn