Platform Mantelzorg Overijssel

Het Platform Mantelzorg Overijssel (PMO) is een vereniging van mantelzorg werkgroepen, clusters mantelzorg van Wmo-raden of mantelzorgadvies-raden in Overijssel.
Het PMO behartigt de belangen van de mantelzorgers in Overijssel.  Het PMO heeft de volgende missie:

Het creëren van maatschappelijke waardering voor de inzet van mantelzorgers in Overijssel.


Deze missie wil het PMO bereiken door:

  1. Het zichtbaar maken van mantelzorgers in alle gemeenten in Overijssel.
  2. Bewustwording van mantelzorgers van hun situatie.
  3. Verbetering van de positie en situatie van mantelzorgers in Overijssel.

Informatie over mantelzorg

Mezzo is de landelijke organisatie voor belangenbehartiging mantelzorgers.
Op de website van Mezzo vindt u altijd het laatste nieuws over mantelzorg en wetgeving over de basis functie Mantelzorg in de Wmo.
http://www.mezzo.nl/basisfuncties_mantelzorg

Platform Mantelzorg Overijssel onderhoud contact met Mezzo en de Overijsselse steunpunten informele zorg.

 

Kwaliteitscan

Om de kwaliteit van mantelzorgondersteuning te toetsen heeft het Platform Mantelzorg Overijssel (PMO) een instrument ontwikkeld vanuit mantelzorgperspectief. Als proef is dit instrument als ‘Kwaliteitscan’ toegepast bij de Stichting Informele Zorg Twente (SIZT). De resultaten worden door het SIZT gebruikt om het ondersteuningsaanbod verder te verbeteren. Klik onder op de rapportage.