Over ons

Kenniscentrum voor participatie en zeggenschap

Zorgbelang Overijssel heeft een brede achterban waarin belangenbehartigers van specifieke doelgroepen vertegenwoordigd zijn.
Samen behartigen zij de belangen van jongeren, ouderen, zorgvragers, burgers, chronische zieken, zintuigelijke beperkten, verstandelijk beperkten op al hun levensterreinen zoals wonen, welzijn en zorg en deels ook op het terrein van inkomen.

Zorgbelang Overijssel

Zorgbelang Overijssel organiseert en raadpleegt zorgvragers al dan niet georganiseerd in een patiëntenvereniging of ander verenigingsverband. Dat doet zij vanuit een jarenlang ervaring als belangenbehartiger van zorgvragers en kwetsbare doelgroepen.

Privacy - klachtenreglement

Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van Zorgbelang Overijssel dan vragen we u om dit aan ons te laten weten. Uw klacht kan gaan over de manier waarop Zorgbelang Overijssel haar dienstverlening uitvoert maar ook over hoe u bent bejegend door een medewerker van de stichting. U kunt in ons klachtenreglement lezen hoe u een klacht in kunt dienen.

Zorgbelang Overijssel verwerkt persoonsgegevens

Voor het verlenen van individuele dienstverlening hebben wij persoonsgegevens van onze cliënt nodig. Deze gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en we gaan er vertrouwelijk mee om.

Het privacyreglement van Zorgbelang Overijssel beschrijft alle belangrijke zaken rond de persoonsverwerking door het Adviespunt Zorgbelang zoals de doelen voor het verzamelen van persoonsgegevens, de rechten van onze cliënten en de bewaartermijn. U kunt hieronder het privacy- en klachtenreglement raadplegen.