Alle medewerkers

  1. Erna Baveld

    CoŲrdinator secretariaat & financiŽle administratie

  2. Kitty ter Braak

    Onafhankelijk cliŽntondersteuner

  3. Stephan Even

    Onafhankelijk cliŽntondersteuner

  4. Drs Johan Feenstra

    Directeur

  5. Monique de Haan

    Secretarieel medewerker

  6. Marja de Jong

    Adviseur cliŽntenparticipatie, Pr & Communicatie, acquisitie

  7. Anne Wil Lensen

    Ondersteuner / adviseur vanuit de landelijke programma's 'Aandacht voor iedereen' en 'Mijn kwaliteit van leven'

  8. Trudie Olde Klieverik

    Secretariaatsmedewerker

  9. Rienke Vedders-Dekker

    Adviseur ouderenzorg

  10. Gerry Vrielink

    Adviseur/ondersteuner Wmo-en participatieraden. Adviseur vanuit het landelijke programma 'Aandacht voor iedereen'

  11. Paula Woudsma

    CoŲrdinator Adviespunt Zorgbelang Overijssel, projectleider Onafhankelijke cliŽntondersteuning Wlz, juridisch beleidsmedewerker,